اسنک یامی با طعم ذرت مکزیکی

 

همه شما حتماً با ذرت مکزیکی آشنایی دارید. ذرت علاوه بر ارزش های غذایی متعدد، باطبخ مکزیکی، خوراکی بسیارخوشمزه ای است که علاقمندان فراوانی را به خود جلب کرده است . شما با خوردن این نوع از اسنک یامی ترکیبی از طعم دهنده های مختلغ ذرت مکزیکی را تجربه خواهید کرد.