اسنک پنیری

اسنک های توپی یامی با طعم آشنای پنیری و شکل مشبک آن، بسیار خوشمزه و دلچسب است که با میزان اندک جذب روغن و نمک ، درواقع محصولی سالم و بدون چربی ترانس میباشد که میتواند جایگزین مناسبی برای پفک گردد .