اسنک با طعم پنیرخامه ای فرانسوی

 

قاره اروپا سرشار از انواع مختلف لبنیات بوده و درمیان کشورهای اروپایی، کشور فرانسه شهرت خاصی پیدا کرده است . این شهرت ، نه تنها به دلیل گوناگونی و تنوع پنیرهای فرانسوی بلکه به واسطه طعم خاص و متفاوتشان ایجاد شده است. همه شما که باپنیر خامه ای آشنا هستید و به آن علاقه دارید میتوانید شکل متفاوتی از این طعم را دراسنک یامی جستجو کنید .اسنک یامی با طعم پنیرخامه ای فرانسوی، یکی دیگر از طعم های بی سابقه در اسنک را برای شما هموطنان گرانقدر به ارمغان آورده است.